نیروهای نظامی ایران جهت شكار ماهی ، نارنجك های دستی را در رودخانه‌ها منفجر میكنند و ماهیهای كوچك و بزرگ تلف میشوند

0
731

تلف شدن دسته جمعی ماهی ها در یکی از رودخانه های ثلاث باباجانی

گروهی از ماهی ها رودخانه منطقه خانه شور به صورت دسته جمعی و نا معلومی تلف شدند.

بنا بر گزارشهایی كه‌ به‌ ژینگوان رسیده‌ است امروز ٢٢ی دیماه ١٣٩٥ دسته ای از ماهی ها در آب های یکی از رودخانه های شهرستان در منطقه خانه شور به صورت دسته جمعی تلف شده اند.

گرچه هنوز عامل و یا عوامل تلف شدن دسته جمعی این ماهی ها اعلام نشده است اما تصاویر نشان می دهند که اقدامات انسان ها موجب این فاجعه زیست محیطی شده است .

مردم منطقه‌ میگویند كه‌ بارها نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران جهت شكار ماهی ، نارنجك های دستی را در رودخانه‌ها منفجر میكنند و این باعث میشود ماهیهای كوچك و بزرگ همگی در رودخانه‌ تلف شوند .