منطقه تفرجگاهی ناحیه منفصل شهری نایسر سنندج پاکسازی شد

0
1482

ژینگەوان، به مناسبت گرامیداشت روز زمین پاک ( دوم اردیبهشت ماه ) منطقه تفرجگاهی ناحیه منفصل شهری نایسر سنندج با مشارکت و همکاری اداره بهزیستی سنندج و با حضور تعدادی از اهالی ناحیه مذکور پاکسازی شد.

در این برنامه که با حضور بیش از 150 نفر از اهالی نایسر برگزار شد، فعالین محیط زیست کردستان،مفاهیم اولیه زیست محیطی و بحرانهای پیش روی محیط زیست وطبیعت استان را برای آنان عنوان نمودند و در ادامه با توزیع کیسه زباله و دستکش، زباله ها و پسماندهای رها شده درمنطقه تفرجگاهی نایسر جمع آوری شد .

این برنامه که با هدف آموزش عملی و مستقیم صیانت از محیط زیست و ترویج و اشاعه فرهنگ زیست محیطی در میان عموم مردم برگزار شد با استقبال مطلوب اهالی نایسر سنندج روبرو شد.

در پایان تعدادی بروشور و کتب آموزشی محیط زیستی در بین شرکت کنندگان توزیع شد.