مشاهده و ثبت پرندە چرخ ریسک نیزار برای اولین بار کردستان

0
1128

بەگزارش ژینگەوان، در ادامە کار و پیگیریهای گرووە پرندە نگریی انجمن سبز چیا در زریواریک پرنده کم یاب دیکر بە نام چرخ ریسک نیزار به لیست پرندگان کردستان اضافه شد.

ناصح حسینی راد در گفتگو با ژینگەوان گفت: این پرنده 15 سانتیمتر طول دارد و به واسطه ی رنگ قرمز قهوه ای ، دم بلند بال های کوتاه و پرواز ضعیفش که همراه با بال زدن های بسیار تند ومعمولا در قسمت پایین نیزار صورت می گیرد شناخته ی شود.

پرنده ی نر، سر و تارک خاکستری با سیبل سیاه پوشپرهای زیر دم سیاه پرنده ی ماده و پرنده ی جوان با سر وتارک قهوه ای نخودی فاقد این سیاهی اند. زیرتنه سفید نخودی، روتنه قهوه ای نارنجی و بال ها سیاه و سفید است در خارج از فصل تولید مثل اغلب به صورت گروهی دیده می شود.

صدای این پرنده شبیه «په تیو؛ ته لک» شنیده می شود. و صدایش شبیه چرخ ریسندگی است, این پرنده در مناطق نیزاری و دور افتاده به سر برده و در قسمت های پایین نیزار آشیانه می سازد. در ایران، زمستان ها به تعداد اندک دیده می شود.
چنین به نظر میرسد که ابتدا باید وضعیت جمعیت پراکندگی این پرنده مورد بررسی قرار گیرد، تا بر اساس آن برای حفاظتش برنامه ریزی شود.

کوردستان به دلیل قرار گرفتن در کوهستان زاگروس و وجود انواع زیستگاه های مرتعی، رودخانه ها و چشمه ها، تالاب زریبار و… یکی از مهمترین مناطق برای زیست و زادآوری و مشاهده پرندگان به شمار می آید, تیم پرنده نگری زریبار از انجمن سبز چیا که به طور اختصاصی بر روی پرندگان فعالیت می کند و در حال حاضرروزانە مشغول پایش و تصویربرداری پرندگان کردستان و مریوان هست.

 

photo_2017-01-06_16-55-53