مسئله بحران آب در ایران به شورای عالی امنیت ملی کشیده شد

0
850

ژینگەوان: ایران کنونی، فارغ از مشکلات اقتصادی و نیز نقض حقوق بشر از یک سوی و تشدید مخالفتهای جامعه جهانی علیه ایران، با مشکل مهم دیگری روبروست که از دیدگاه کارشناسان این حیطه، لاینحل می باشد. این مشکل، مسئله بحران آب در ایران است.

این بحران ۳۰۰ شهر ایران را به طور کامل دربر گرفته است.

وجود این بحران در مناطق فارس نشین ایران که اکنون می توان از آن تحت “مناطق کویرنشین ایران” نام برد، در حالیست که جمهوری اسلامی میلیاردها تومان جهت انتقال آب از کوردستان و الاحواز و دیگر مناطق غیرفارس در ایران، اختصاص داده است که این امر نیز مخالفتهای خاصی را بدنبال داشته است.

رحیم میدانی، معاون آب وزارت نیروی جمهوری اسلامی، روز پنج‌شنبه، ۱۵ تیر، اعلام کرده است که با تشدید بحران آب در ایران این موضوع تبدیل به «موضوع امنیتی» شده است و به همین دلیل این موضوع در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی مطرح شده است.

وی تاکید کرد که با ادامه «وضعیت نامناسب» مدیریت آب و آسیب دیدن منابع آب سطحی و زیرزمینی، تامین آب برای کشاورزی و نوشیدن در آینده «بسیار چالش‌برانگیز خواهد بود».

معاون وزیر نیرو قبال، روز یکشنبه ۱۱ تیر اعلام کرد که ۳۰۰ شهر ایران در نقطه تنش آبی قرار گرفته‌اند.

وی روز سوم تیر نیز گفته بود که ۶ کلان‌شهر و ۲۸۹ شهر ایران در معرض تنش آبی قرار دارند.

قرار گرفتن ۳۰۰ شهر در تنش آبی در حالی اعلام می شود که علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، روز جمعه از «امنیتی» شدن بحران آب در ایران خبر داد.

گری لویس، نماینده مقیم برنامه توسعه ملل متحد در ایران، پیش از این به رویترز گفته بود که کمبود آب اکنون به عمده‌ترین چالش امنیتی انسانی در ایران تبدیل شده است.