فعالیتهای زیست محیطی انجمن ولات در بوکان ادامە دارد

0
1169

بەگزارش ژینگەوان، انجمن زیست محیطی ولات در شهرستان بوکان در ادامە فعالیتهای زیست محیطی خود اقدام به پاکسازی و جمع آوری آشغالهای ضلع غربی منطقه سد بوکان نمودند.

روز جمعه ١١ فروردین ١٣٩٦در یک اقدام نمادین و تبلیغی، با شعار “نه به تخریب و نابودی محیط زیست”، اعضای انجمن ولات اقدام به پاکسازی و جمع آوری آشغالهای به جا مانده در ضلع غربی منطقه سد بوکان نمودند.

This slideshow requires JavaScript.