فعالیتهای زیست محیطی انجمن سبز چیا ادامە دارد

0
1229

بەگزارش ژینگوان، فعالیتهای انجمن سبز چیا در راستای آموزش کوردکان کورد در مریوان ادامە دارد .

بنا بەگزارش کومیتە آموزش انجمن سبز چیا: روز سە شنبە، دهم اسفند ماه سال جاری در مدرسه ابتدایی پسرانه “حاج احمد بهنام نیا” روستای موسک، مراسم با شکوهی برای حفاظت از محیط زیست برگزار شد.

گل سر سبد این مراسم قریب به 500 اصله نهالی بود که مدیران مدرسه در پاییز گذشته بذر آن ها را در اختیار دانش آموزان قرار داده بودند. دانش آموزان بذرها (اکثرا بلوط) را در ظروف یکبار مصرف کاشته و با همکاری والدین خود در منزل تا رسیدن به نهالی کوچک، نگه داری کرده و دوباره به مدرسه آورده بودند.

آوازها و سرودهای زیست محیطی و دوستی با طبیعت با شعارهای زیست محیطی نوشته شده بر روی دیوارها و گل و درختان ساخته شده از وسایل بازیافتی در محوطه مدرسه عجین شده و حال و هوایی وصف ناپذیر به مراسم بخشیده بود.

انجمن سبز چیا ضمن شرکت در این مراسم، از دانش آموزان، والدین، مدیران و معلمان این مدرسه سبز کمال تشکر و قدردانی را دارد و امیدوار است تمام مدارس چنین رویه ای را در پی گیرند.

This slideshow requires JavaScript.