طبیعت بکر پاوه و جوانرود بعد چهار روز همچنان در آتش میسوزد

0
1492

ژینگەوان: طبق آخرین خبر از نیروهای مردمی و فعالین زیست محیطی حاضر در منطقه، آتش سوزی پاوه و جوانرود در منطقە دوریسان بعد از چهار روز هنوز مهار نگردیده و همچنان ادامه دارد و جنگلهای بکر و حیات وحش منطقه گرفتار حریق شدیدی شده‌ است.

آتش سوزی در سطح ده ها هکتار از سطح جنگل ها و مراتع مناطق مرزی شهرستان پاوه که از روز شنبه هفتم مرداد آغاز شده همچنان ادامه دارد به طوریکه دامنه آتش وارد جنگل ها و مراتع شهرستان جوانرود شده است.

بە گفتە یک منبع محلی نیروهایی که اوایل صبح امروز برای اطفای حریق رفته اند خسته و تشنه‌اند و کماکان با انرژی کمی که برایشان مانده در حال مبارزه با شعله های آتش نابخردان هستند و تقاضای کمک و نیروی تازه نفس و آب آشامیدنی دارند.

آتش سوزی در سطح ده ها هکتار از سطح جنگل ها و مراتع مناطق مرزی شهرستان پاوه که از روز شنبه هفتم مرداد آغاز شده همچنان ادامه دارد به طوریکه دامنه آتش وارد جنگل ها و مراتع شهرستان جوانرود شده است.

بنا بە گزارش انجمن های زیست محیطی منطقە پاوە نبود امکانات لازم مانند آب و … و همچنین پیگیر نشودن یگانهای حکومتی بە خصوص آتش نشانیها از مهمترین عامل زیاد شودن وسعت هر چە بیشتر آتش سوزی در ایم منطقە است.

فعالان محیط زیست شهرستانهای پاوە و جوانرود از مسولان استانی درخواست کمک دارند و معتقدند فاخعە محیط زیستی در این دو شهرستان در حال وقوع است.

برای دیدن فیلم آتش سوزی در اینجا کیک کنید

This slideshow requires JavaScript.