شاه بوف پس از درمان در زیستگاههای سنندج رهاسازی شد

0
666

ژینگەوان: یک شاه بوف بیمار پس از یک ماه مداوا، تغذیه دستی و توان افزایی، توانایی دوباره پرواز را به دست آورد و رهاسازی شد.

این شاه بوف که توسط یکی از دوستداران حیات وحش به انجمن زیست محیطی مافی ژین تحویل داده شده بود، بیش از یک ماه در مدرسه طبیعت وی ول سنندج مداوا و تغذیه شد.

این پرنده که توسط انجمن مافی ژین و مدرسه طبیعت وی ول مراقبت و تغذیه می شد، پس از یک ماه درمان، امکان پرواز یافت و پس از حلقه گذاری توسط کارشناسان محیط زیست کردستان در زیستگاه های سنندج رهاسازی شد.

سلایدشۆو پێویستی بە جاڤاسکریپتە