سرپل ذهاب، شهر یا مخروبه ای به نام شهر؟

0
1064

ژینگەوان: منشور حقوق شهروندی حسن روحانیف امضا شد اما انگار تاکنون واژگان حقوق و شهروندی در این کشور تعریف نشده اند. در کل تاکنون نیز ماژه شهروندی دسته بندیهای خاص خود را دارد، دسته بندی ای که در منشور نمایشی حسن روحانی، بدان اشاره ای نشده است اما در حقیقت مسئله، در ایران شهروند درجه یک تا چهار و پنج نیز وجود دارد. خودی و ناخودی نیز مسئله دیگری است، مسئله ای که بر اساس آن شهر سر پل زهاب در کوردستان شرقی تاکنون نیز از هرگونە خدمات رسانی شهرداری و نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی محروم مانده است و این شهر عملا بە ویرانە ای بدل شده  است.

 كوچه و خیابانهای این شهر غالبا آسفالت نشدە و حتی کوچە و خیابانهایی نیز کە قبلا اسفالت بودە و الان بە تعمیر نیاز پیداکردەاند بدون هیچ گونە توجەای رها شدە و مشکلات عدیدی براى تردد ساكنين این شهر بوجود اوردە است.

طی گزارش مشابهی که به ژینگه وان و جمعیت حقوق بشر کوردستان ارسال شده است، خیابان و کووچەهای ذیل مواردی هستند کە نیازمند خدمات رسانی سریع بودە و زندگی مردم را مختل کردەاند.

محله فولادى ، كوچه ناظريان شهرك صدرا ، خيابان بهارستان ، كوچه طبيعت محله فولادى كوچه جنب باغ عبدى، كوچه 8 مترى روبروى پشتيبانى شهرك صدرا ، خيابان نيايش كوچه كارگر، كوچه هاى مسكن مهر كارگرى، كوچه روبروى مدرسه لاله، کوچه های جنب مسکن مهر شیرودی  شهرك صدرا ، كوچه نشاط كوچه شهيد ايرج رسمتى.