توزیع رایگان بذر طبیعت بلوط, بادام, بایو و ارزن بین شهروندان و مهمانان در روانسر

0
621

ژینگه وان: بنا بر گزارش رسیده به ژینگه وان، اعضای انجمن حامیان طبیعت  چرۆ در شهرستان روانسر، طی یک فعالیت زیست محیطی اقدام به پخش بذر در بین شهروندان روانسر و مهمانان این شهر نمودند.

طی این فعالیت، تعداد پانصد گلدان و بیش از هزار بذر بلوط, بادام, بایو و ارزن بین مردم طبیعت دوست و مهمانان این  شهرستان به صورت رایگان توزیع گردید.

طی سالهای گذشته بویژه در استان سنندج و کرمانشاه، چندین بار بذر بلوط و بادام بین شهروندان پخش و تقیسم شده است.

درخت بلوط به ویژه از درختانی است که دارای عمری طولانی و مقاومت سخت و نیز فواید زیست محیطی فراوانی در زمینه آب و هوا می باشد و با آب و هوای کوردستان نیز سازگار است.