تنها هزار هکتار از مراتع استان اهواز باقی مانده

0
782

بەگزارش ژینگوان، مراتع ایران بە سرعت رو به خشک شدن است در این میان استان اهواز یەکی از کەلان شهرهای ایران بە شمار می آید کە از ٤٠ هزار گکتار تنها هزار گکتار از مراتع این استان باقی ماندە است.

نگهدار اسکندری، مدیرکل حوزه ریاست و مدیریت عملکرد سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری می‌گوید تنها هزار هکتار از ۴۰ هزار هکتار مراتع استان خوزستان باقی مانده است، به گفته این مقام ارشد سازمان جنگل‌ها بسیاری از کانون‌های گرد و غبار استان خوزستان پیشتر مراتعی بود که نیمی از آن را پوشش گیاهی داشت.

او گفت مقابله با کانون‌های گرد و غبار در کوتاه مدت میسر نیست. در «سند ملی گرد و غبار» نیز پیش‌بینی شده بود که مقابله با ریزگردها تا دو دهه به ظول بینجامد. اما معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست گفته با بودجه فعلی شاید این زمان تا ۳۰ سال افزایش پیدا کند، نگهدار اسکندری گرد و غبار، کاهش آب‌های زیرزمینی و خشکسالی را از جمله چالش‌های منابع طبیعی در ایران دانست.

او انتقاد کرد که در استان خوزستان سدسازی بدون توجه به حق‌آبه‌ها و مدیریت جامع حوضه آبخیز صورت گرفته و این موضوع حرکت آب بر روی زمین را بسته است.

وی گفت در همین حال زمین‌های کشاورزی استان خوزستان از ۸۵ هزار هکتار به ۱۳۵ هزار هکتار افزایش یافته است.