تخریب مجدد جنگلهای ناودار گیلانغرب این بار به بهانه درست کردن جاده

0
923

به گزارش ژینگەوان، تخریب عمدی جنگلهای کوردستان به بهانه درست کردن جاده در کوهستان ناودار در شهر گیانغرب، از طرف ادارات حکومتی ادامه دارد.

پس از تخریب منطقه جنگلی ناودار گیلانغرب به دست افراد منفعت طلب، بخاطر نزدیکی این منطقه به سد زرنه و تهیه سنگ برای تاج سد و اقدام به تخریب جنگل و منابع ملی این محدوده به مساحت حدود 30 هکتار که بعد از اتمام کار سد زرنه در اقدامی غیر قانونی به سد سومار واگذار شده و با دو شیفت کاری و برداشت روزانه پنج هزار تن سنگ باعث تخریب گسترده اراضی جنگلی شدند، بار دیگر شاهد تخریب و نابودی تفرجگاه ناودار گیلانغرب به بهانه تعریض جاده توسط پیمانکار سد سومار هستیم، درحالی که این جاده کوهستانی جهت دسترسی عشایر و مردم به این منطقه جنگلی می باشد و نیازی به تعریض ندارد.

در یک زمان کوتاه این سومین بار است که منطقه جنگلی ناودار توسط پیمانکاران سد نامبرده تخریب می گردد.

لازم بە ذکر است که مسئولین نیز با اینکه شاهد نابودی منابع طبیعی منطقه خود هستند سکوت کرده و نسبت به این مسئله بی تفاوت هستند و این در حالی است که تنها در سال ۱۳۹۵ حدود ۵۰ مورد آتش سوزی که بیش از ۳۰۰۰ هکتار از مراتع و جنگل های پرتراکم و کم نظیر گیلانغرب با تنوع زیستی بالا دچار خسارات فراوانی گشته و همچنین با شکارهای بی رویه محیط زیست منطقه در حال نابودی است.

منابع طبیعی و ملی حق تک تک مردم منطقه و نسل های آینده است نباید نسبت به نابودی آن به دست افراد سودجو بی تفاوت باشیم.

photo_2017-01-02_23-59-13

photo_2017-01-02_23-59-19