بیانیه حمایت یکپارچه انجمن های مردم نهاد مریوان از “کانون فرهنگی – هنری ڤەژین”

0
843

ژینگەوان: انجمن های مردم نهاد شهرستان مریوان در یک بیانییە حمایت خود را از انجمن فرهنگی هنری ڤەژین اعلام نمودن.

متن این بیانیە بە شرح زیر است:

همشهریان آگاه، دوستداران فرهنگ و هنر و ادب مریوان!

همانگونه که آگاهید؛ روز جمعه 20 مرداد 1396 خورشیدی، دفتر مرکزی “کانون فرهنگی – هنری ڤەژین” واقع در محوطه عمومی
پارک ملت، توسط فرد یا افرادی ناشناس دچار آتشسوزی شده و خساراتی به اموال اداری و ساختمان آن وارد گردید. اعضاءهیئت مدیره “کانون ڤەژین ” پس از بررسی های دقیق و نظر به شواهد موجود به این نتیجه رسیدند که این آتشسوزی، عمدی بوده و دستانی سیاه و ضد فرهنگ، هنر، ادب، علم و مدنیت این مرزوبوم به این اقدام شنیع مبادرت نموده است.

هم میهنان ما نیک آگاهاند که؛ “کانون فرهنگی – هنری ڤەژین” و سایر انجمن های مردم نهاد مریوان طی دهها سال تلاش و زحمات شبانه روزی خود چه خدمات ارزنده ای به مبانی انسانی، فرهنگی و زیست محیطی این دیار نموده و هر زمان همچون وجدان هوشیار مردم بر انواع نابسامانی ها تاخته و هدفی جز توسعه و شکوفایی همه جانبه این خطه از میهن عزیز نداشته اند. به همین دلیل است که شورای هماهنگی انجمن های مردم نهاد مریوان، واقعه آتشسوزی، تعرض و حمله ناجوانمردانه به دفتر “کانون فرهنگی – هنری ڤەژین” را تجاوز به حقوق اولیه همه انجمن ها که حفظ امنیت آنهاست، دانسته و آن را به شدت محکوم مینماید.

همچنین همه انجمن های عضو این شورا پشتیبانی یکپارچه خود را از ” ڤەژین ” اعلام داشته و به عاملان و آمران چنین اقدامات ضد فرهنگی اعلام میداریم که؛ اینگونه حرکات سبوعانه هیچگونه تأثیری در عزم راسخ فرزندان دلسوز، آگاه و داوطلب میدان مبارزات فرهنگی – مدنی نداشته و چه بسا یکپارچه تر و هوشیارتر از همیشه، فعالیت های مردمی و مدنی خود را به پیش خواهیم برد. همچنین در راستای حفظ حقوق و امنیت مکانی و فعالیت های انجمن های مردم نهاد؛ به ارگان های امنیتی، حفاظتی و حقوقی مریوان اعلام میداریم که مسئول مستقیم حفظ امنیت و پاسداری از این نهادها و نیز پیگیری حقوق و شناسایی و مجازات عاملان اینگونه دست اندازی و تعرضها به آنها بوده و هرگونه کوتاهی و تعلل در مأموریت و ایفای حقوق این نهادها گناهی نابخشودنی محسوب میگردد.

در پایان از مردم هوشیار و فرهنگ دوست مریوان انتظار داریم، همچون گذشته از نهادهای مدنی شهر خود که داوطلبانه از محیط زیست، فرهنگ، زبان، آداب و رسوم، هنر، و ادبیات کوردستان عزیز دفاع مینمایند، حمایت کردە و در راە اعتلای تمدن و فرهنگ این سرزمین پشتیبان و همدوش فرزندان فداکار خود باشند تا دگربار هیچ دست پلیدی نتواند گزندی به آنها برساند.

23 مرداد 1396

شورای هماهنگی سازمانهای مردم نهاد شهر مریوان ١- انجمن فرهنگی- ادبی مریوان، ٢- انجمن سبز چیا، ٣- انجمن نمایش مریوان، ٤- کانون سلامت ژین، ٥- انجمن فرهنگی – ادبی ڕۆ جیار، ٦- “کانون فرهنگی – هنری ڤەژین”، ٧- کانون علمی- فرهنگی رونان، ٨- انجمن مردمی مبارزه علیه اعتیاد- ژیانه وه

This slideshow requires JavaScript.