آتش سوزی های زنجیرەای در جنگل های کردستان

0
1640

ژینگەوان: بە گزارش خبرنگار ژینگەوان در شهرستان سرپل زهاب، آتش سوزی که دیشب ارتفاعات “بازی دراز” مابین شهرستان‌های قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب را در برگرفته همچنان ادامه دارد.

بە گفتە فرماندار قصرشیرین: این آتش‌سوزی ارتفاعات بازی دراز از ساعت 20 شب گذشته شروع شد کە باعث خسارت جبران ناپذیری به عرصه‌های منابع طبیعی در برخی از مناطق غرب استان شده است.

بە گفتە وی این آتش سوزی بیش از 10 هکتار از منابع طبیعی در ارتفاعات بازی‌دراز را در محدوده شهرستان‌های​ قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلان‌غرب از بین بردە.

در همین رابطە در جنگلهای ارتفاعات “قلاجه” در باسکله گواور مابین بخش گواور و استان ایلام آتش سوزی روخ دادە است.

این آتش سوزی کە از ساعت ۱۷ آغاز و تا ساعت ۲۱ امروز ادامه داشته که با کمک نیروهای مردمی گواور و سرابله ایلام و منابع طبیعی مهار گشت.

لازم بە ذکر است کە هم زمان بە این آتش سوزیهای جنگلهای منطقە هورامان مورد سوء قصد دشمنان زیست بوم کوردستان قرار گرفت و جنگلهای مرز “شۆشمێ” و جنگلهای نزدیک بە روستای “نەیسانە” در همان منطقە دچار خسارت جبران ناپذریری شودن.

لازم بە ذکر است این آتش سوزی از جانب نیروهای مردمی منطقە هورامان کنترل گردید.

گفتنی است که از چند سال پیش با شدت‌گرفتن آتش‌سوزی جنگل‌های کردستان که عمدتا در مناطق مرزی واقع شده، برخی از فعالان محیط زیست و مردم عادی با اشاره به احتمال عمدی‌بودن آنها گفتند که دستگاه نظامی و امنیتی با پرتاب گلوله‌های آتش‌زا به مراتع و جنگل‌ها قصد دارند به این ترتیب پوشش جنگلی قابل استتار و اختفا را در جهت بالابردن امکان کنترل مرزها نابود کنند.

This slideshow requires JavaScript.