آتش‌سوزی جنگل‌های کوسالان بعد ٢٤ ساعت ادامە دارد

0
1366

ژینگەوان: بە گزارش سایت خبری ژینگەوان، ٢٥مرداد ماه سال جاری آتش سوزی گسترده ای منطقه حفاظت شده “کۆساڵان” را طعمه خود نمود. کە بعد از دو روز متوالی هنوز هم ادامە دارد.

این آتش سوزی در جنگلهای نزدیک روستای رزاب از توابع شهرستان سروآباد و رشتە کوە های کۆساڵان،  منطقە دره چنار و هانه وه شڵه به سمت دره های  آبادی ژیوار همچنین ارتفاعات کوهسالان ادامە دارد.

بە گفتە یک منبع محلی این آتش سوزی مانور نزامی نیروهای سپاە پاسداران رۆخ دادە است، بە گفتە این منبع این مانور نزامی کە موجب سوختن سدا هکتار از جنگلهای این منطقە شود بە دلیل حضور پیشمەرگەهای کوردستان در این منطقە گزارش شودە است. لازم بە ذکر است کە سال گذشتە در چینین روزهای بر اسر مانور نزامی نیروهای سپاە پاسداران بە دەها هکتار از جنگلهای کوهسالان در آتش سوخت.

شایان ذکر است کە از ابتدایی این آتش سوزی کومیتەی مقابلە با آتش در سوزیها از انجمن سبز چیا در محل نام بردە حاضر شودە کە بی وقفە تا زمان پخش این خبر از پشتر شودن آتش جلو گیری کردەاند.

لازم به توضیح است، منطقه کوسالان و شاهو طی مصوبه شماره ۳۰۳  کمسیون زیر بنایی دولت، درسال ۱۳۸۸، به عنوان منطقه حفاظت شده به مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست پیوسته است .

این منطقه با وسعت ۵۷۲۳۶ هکتار دراستان کردستان، حدفاصل شهرهای سروآباد، مریوان، کامیاران وهم مرز با کردستان عراق واقع شده است.

دراین منطقه تاکنون ۱۱۷ گونه پرنده، ۲۳ گونه پستاندار،۱۷ گونه خزنده و ۲۴۲ گونه گیاهی، شناسایی شده است ومهمترین پوشش گیاهی آن درختان بلوط وگونه های جانوری ازجمله سیاه گوش، کل و بز، خرس قهوه ای، پلنگ، قوچ ومیش، کرکس، هما وعقاب طلایی می باشد.

This slideshow requires JavaScript.