‎تاگ گزارش جدید اتحادیه اروپا در مورد میزان درخواست پناهندگی به این اتحادیه

‎تاگ: گزارش جدید اتحادیه اروپا در مورد میزان درخواست پناهندگی به این اتحادیه

اروپا: درخواست پناهندگی بیش از ٦٢هزار افغان در سه ماهه سوم...

گزارش تازه اتحادیه اروپا درباره میزان درخواست پناهندگی به این اتحادیه در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۶ نشان می‌دهد که بیش از ۶۲ هزار...