Home Tags پناهجویان سوری در آلمان

Tag: پناهجویان سوری در آلمان

یک پناهجوی سوری با ٤ زن و ٢٢ فرزند، ماهیانه ٣٠...

0
یک پناهجوی سوری با ٤ زن و ٢٢ فرزند، ماهیانه ٣٠ هزار یورو مخارج بر دوش دولت آلمان گذاشته است و ٤ خانه در...