‎تاگ وضعیت نابسامان پناهجویان در اردوگاههای موقت آلمان

‎تاگ: وضعیت نابسامان پناهجویان در اردوگاههای موقت آلمان

زندگی ده‌ها هزار پناهجو در “اقامتگاه‌های موقت” آلمان

با وجود فرونشستن موج ورود پناهجویان به آلمان، کماکان بسیاری از آنان در سالن‌های ورزشی و دیگر اقامتگاه‌های موقت این کشور زندگی می‌کنند. شواهد...