Home Tags نهاد مدافع حقوق پناهندگان در آلمان Pro Asyl

Tag: نهاد مدافع حقوق پناهندگان در آلمان Pro Asyl

آلمان بازگرداندن پناهجویان افغان را آغاز کرد

0
آلمان روز چهارشنبه ١٤ دسامبر بازگرداندن پناهجویان افغان را که درخواست پناهندگی آنان رد شده است، آغاز کرد. در نخستین اقدام، ٥٠ پناهجو با یک هواپیما...