Home Tags نامزد شدن یک پناهنده ایرانی در استرالیا برای جایزه حقوق بشر

Tag: نامزد شدن یک پناهنده ایرانی در استرالیا برای جایزه حقوق بشر

پناهنده جوان ایرانی نامزد دریافت “مدال حقوق بشر جوانان سال 2016...

0
آرش بردبار نام یک پناهنده موفق ایرانی است. او از زمان ورود خود به استرالیا یعنی یک سال و نیم پیش همواره در مقاطع...