Home Tags متوقف شدن ثبت نام پناهجویان در UNHCR ترکیه

Tag: متوقف شدن ثبت نام پناهجویان در UNHCR ترکیه

پایان ثبت نام پناهجویان از طرف کمیساریای عالی پناهندگان در ترکیه...

0
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) روند ثبت نام در کشور ترکیه را در تاریخ 10 سپتامبر 2018 به اتمام خواهد رساند. تهیه و تنظیم خبر: سیروان منصوری اداره کل مهاجرت...