‎تاگ فرمان اجرایی ترامپ و تاثیر آن بر مهاجران غیر قانونی در آمریکا

‎تاگ: فرمان اجرایی ترامپ و تاثیر آن بر مهاجران غیر قانونی در آمریکا

صدها مهاجر بدون مدارک اقامت در آمریکا بازداشت شده اند

ماموران اداره مهاجرت فدرال آمریکا طی چند روز گذشته صدها مهاجر بدون مدرک اقامت را در آتلانتا، نیویورک، لوس آنجلس و شیکاگو بازداشت کرده...