Home Tags طرح کشور نروژ برای اخراج پناهندگان قلابی

Tag: طرح کشور نروژ برای اخراج پناهندگان قلابی

برنامه کشور نروژ برای اخراج پناهندگانی که به کشورهای خود رفت...

0
ترجمه به فارسی: محمود ماهری هانا: "سیلوی لیستاگ" وزیر مهاجرت نروژ می خواهد که مردم بدانند مسافرت پناهندگان به کشور مبدا که ادعای فرار از...