‎تاگ طرح پذیرش ٥٠ هزار پناهجو از طرف اتحادیه اروپا

‎تاگ: طرح پذیرش ٥٠ هزار پناهجو از طرف اتحادیه اروپا

طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا برای پذیرش ۵۰ هزار پناهجو از کشورهای...

کمیسیون اتحادیه اروپا در پیشنهادی برنامه جدیدی را برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی اعلام کرده و گفته که دست‌کم ۵۰ هزار پناهجو در دو...