Home Tags صدور حکم ترک خاک برای پناهجویان رد شده در آلمان

Tag: صدور حکم ترک خاک برای پناهجویان رد شده در آلمان

آلمان بازگرداندن پناهجویان افغان را آغاز کرد

0
آلمان روز چهارشنبه ١٤ دسامبر بازگرداندن پناهجویان افغان را که درخواست پناهندگی آنان رد شده است، آغاز کرد. در نخستین اقدام، ٥٠ پناهجو با یک هواپیما...