Home Tags شروع دیپورت پناهجویان افغانی از آلمان

Tag: شروع دیپورت پناهجویان افغانی از آلمان

آلمان بازگرداندن پناهجویان افغان را آغاز کرد

0
آلمان روز چهارشنبه ١٤ دسامبر بازگرداندن پناهجویان افغان را که درخواست پناهندگی آنان رد شده است، آغاز کرد. در نخستین اقدام، ٥٠ پناهجو با یک هواپیما...