‎تاگ درخواست پناهندگی بیش از ٦٢هزار افغان از اروپا در سه ماهه سوم ٢٠١٦

‎تاگ: درخواست پناهندگی بیش از ٦٢هزار افغان از اروپا در سه ماهه سوم ٢٠١٦

اروپا: درخواست پناهندگی بیش از ٦٢هزار افغان در سه ماهه سوم...

گزارش تازه اتحادیه اروپا درباره میزان درخواست پناهندگی به این اتحادیه در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۶ نشان می‌دهد که بیش از ۶۲ هزار...