‎تاگ حکم حبس هادی بردبار

‎تاگ: حکم حبس هادی بردبار

یک شهروند ایرانی به جرم تبلیغ مسیحیت حکم حبس گرفت

یک ایرانی که در کشورش برای مسیحیت تبلیغ می کرده، به جرم توزیع انجیل به ده سال زندان محکوم شده است. خبرگزاری فرانسه به نقل...