‎تاگ حمایت آلمان و فرانسه از پذیرش پناهجویان

‎تاگ: حمایت آلمان و فرانسه از پذیرش پناهجویان

تصمیم ترامپ درباره پناهجویان، آلمان و فرانسه را نگران کرده است

"ژان‌مارک اِرو"، وزیر امورخارجه فرانسه روز شنبه ٢٨ ژانویه پس از گفت‌وگو با زیگمار گابریل، همتای آلمانی‌اش در پاریس گفت که تصمیم‌های دونالد ترامپ،...