‎تاگ حذف نام عراق از فرمان جدید مهاجرتی ترامپ

‎تاگ: حذف نام عراق از فرمان جدید مهاجرتی ترامپ

ترامپ فرمان جدید اجرایی در خصوص مهاجران و پناهندگان را امضا...

دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا روز دوشنبه ٦ مارچ متن بازبینی شدۀ فرمان اجرایی خود را در خصوص جلوگیری از ورود پناهندگان و شهروندان...

احتمال حذف نام عراق و ماندن ایران در فرمان جدید مهاجرتی...

بنا بر گزارش‌ها، دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهوری آمریکا، قرار است روز چهارشنبه، ۱۱ اسفند، یک فرمان اجرایی جدید امضا کند که بر اساس آن...