Home Tags جان دادن عطا خیات و فواد براخاصی در دریای اژه

Tag: جان دادن عطا خیات و فواد براخاصی در دریای اژه

غرق شدن ٢ پناهجوی کورد ایرانی در دریای اژه

0
" این خبر تکمیل شد" هانا: بنا به گزارشهای رسیده به سایت هانا، دو پناهجوی کورد ایرانی به نامهای "عطا خیات" و "فواد براخاصی"،  روز ١٨...