Home Tags تسریع در روند اخراج پناهجویان از فنلاند

Tag: تسریع در روند اخراج پناهجویان از فنلاند

دیپورت سومین گروه ازپناهجویان جواب ردی افغان از فنلاند

0
هانا:سومین گروه از پناهجویان افغان که درخواست پناهندگی آنها از سوی کشور فنلاند رد شده بود، دوشنبه شب سوم آوریل با یک هواپیما از...