‎تاگ انتقاد وزیر كشور آلمان از کندی اخراج پناهجویان افغان

‎تاگ: انتقاد وزیر كشور آلمان از کندی اخراج پناهجویان افغان

انتقاد وزیر کشور آلمان از توقف اخراج پناهجویان افغان در برخی...

شماری از ایالت‌های آلمان اخراج پناهجویان افغان و بازگرداندن آنان به افغانستان را به حالت تعلیق درآورده‌اند. این ایالت‌ها گفته‌اند که از نظر آنان...