‎تاگ افزایش گرایش جوانان ایرانی به آیین مسیحیت

‎تاگ: افزایش گرایش جوانان ایرانی به آیین مسیحیت

یک شهروند ایرانی به جرم تبلیغ مسیحیت حکم حبس گرفت

یک ایرانی که در کشورش برای مسیحیت تبلیغ می کرده، به جرم توزیع انجیل به ده سال زندان محکوم شده است. خبرگزاری فرانسه به نقل...