‎تاگ اخراج ٥٠٠ پناهجوی افغان از پاکستان

‎تاگ: اخراج ٥٠٠ پناهجوی افغان از پاکستان

اخراج ٥٠٠ پناهجوی افغان از پاکستان

به گزارش رادیو «سلام وطندار»٬ عبدالعزیز اکرامی، مسئول مطبوعاتی دفتر کمیسیون حقوق بشر در استان کندهار در جنوب افغانستان، از وضعیت زندگی ٥٠٠ خانواده‌ افغان...