‎تاگ اخراج سریع پناهجویان رد شآده از آلمان

‎تاگ: اخراج سریع پناهجویان رد شآده از آلمان

آلمان برای پناهجویان رد شده بازداشتگاه های موقت ایجاد می کند

آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، روز پنجشنبه ٩ فوریه / ٢١ بهمن، نخست وزیران ١٦ ایالت آلمان را در کاخ صدراعظمی برلین به حضور می...