‎تاگ ابراز نگرانی فرانسه و آلمان از قانون ترامپ

‎تاگ: ابراز نگرانی فرانسه و آلمان از قانون ترامپ

تصمیم ترامپ درباره پناهجویان، آلمان و فرانسه را نگران کرده است

"ژان‌مارک اِرو"، وزیر امورخارجه فرانسه روز شنبه ٢٨ ژانویه پس از گفت‌وگو با زیگمار گابریل، همتای آلمانی‌اش در پاریس گفت که تصمیم‌های دونالد ترامپ،...