‎تاگ آوارگی ٢٠ هزار پناهجو در اردوگاههای موقت آلمان

‎تاگ: آوارگی ٢٠ هزار پناهجو در اردوگاههای موقت آلمان

زندگی ده‌ها هزار پناهجو در “اقامتگاه‌های موقت” آلمان

با وجود فرونشستن موج ورود پناهجویان به آلمان، کماکان بسیاری از آنان در سالن‌های ورزشی و دیگر اقامتگاه‌های موقت این کشور زندگی می‌کنند. شواهد...