جان 200 پناهجو در مرزهای کرواسی و صربستان در معرض خطر مرگ قرار دارد

0
5829

هانا: بر اساس گزارشگر هانا، بیش از 200 پناهجو که در مرزهای بین صربستان و کرواسی، مدت دو روز است که در این منطقه سرگردان مانده اند و با توجه به شدت و برودت سرما، در معرض خطر مرگ قرار دارند.
این پناهجویان که در میان آنان زن و کودک و سالخورده نیز وجود دارد، خواستار رد شدن از این مرز و عبور به سوی کشورهای اروپای میانه می باشند.
خالد سواره، یکی از این پناهجویان به هانا گفت: “در حال حاضر پلیس صربستان از یک سو و پلیس کرواسی نیز از سوی دیگر، اقدام به حمله به این پناهجویان و عقب راندنشان به سوی مرزهای صربستان می باشند.
وی گفت: “هوا اینجا به شدت سرد است، پناهجویان از کمترین امکانات زندگی و بقا نیز محرومند و این مسئله، جان کودکان و زنان و سالخوردگان را بیش از بقیه در معرض خطر مرگ قرار داده است”.
در همان حال، این پناهجویان که برخی از آنها مدت بیش از یک سال و تا حدود دو سال است در کمپهای صربستان مانده اند و می بایسد به صورت قانونی به مجارستان انتقال داده شوند، اقدام به اعتراض نموده اند.
این اعتراضات تاکنون بدون پاسخ باقی مانده است و بجای پاسخگویی با حمله پلیس روبرو شده اند.

This slideshow requires JavaScript.

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here