کمک مالی ٣٥٠ هزار کرونی کشور دانمارک به پناهجویان برای بازگشت داوطلبانه به کشورهایشان

0
2207

هانا: مقامات کشور دانمارک تدابیری را اتخاذ کرده اند که به پناهجویانی که شانس کمی برای دریافت اقامت این کشور دارند، برای بازگشت داوطلبانه به کشورهایشان، کمک مالی اعطا شود.

بنابه گزارش سایت خبری ایرانیان دانمارک و به نقل از منابع محلی، مقامات شهر “البورگ” دانمارک این مساله را در دستور کارشان قرار داده اند که شامل پرداخت کمک مالی ٣٥٠ هزار کرونی به خانواده هایی است که داوطلبانه به کشور خود بازمیگرند. بنا به همین گزارش، این مبلغ برای افراد مجرد در حدود ١٣٣ هزار کرون در نظر گرفته شده است.
بنا به گزارش رسانه های دانمارک، در سال ٢٠١٦ میلادی، ٣٠١ پناهجو به طور داوطلبانه به کشورهایشان بازگشته اند که در نوع خود یک رکورد به حساب می آید.
 اداره مهاجرت دانمارک می گوید که شمار روزافزونی از پناهجویان و مهاجران به طور داوطلبانه درحال بازگشت به عراق، ایران و افغانستان هستند.
گفتنی است اخیرا برخی کشورهای اروپایی، مشوق های مالی را برای آن دسته از پناهجویانی که به صورت داوطلبانه به کشورهایشان بازمیگردند، در نظر گرفته اند تا از یک طرف از تراکم بسیار زیاد پناهجویان در کشورهایشان بکاهند و از طرف دیگر با تشویق پناهجویان با شانس کم اخذ اقامت به بازگشت به کشورهایشان و کمک مالی، از بار زیاد انتقادات به آنها در پایمال کردن حقوق پناهجویان بکاهند.
امری که به نظر میرسد در ماههای اخیر با اقبال پناهجویان مواجه شده است.

Comments

comments

‎وه‌ڵام بده‌وه‌