سوئد : نتایج آزمایش سن نشان می‌دهد ٧٥ درصد پناهجویان نوجوان، بالای ١٨ سال دارند

0
5975

نتایج نخستین آزمایش سنی نوجوانان تنهای پناهجو در سوئد نشان می‌دهد که اکثریت افرادی که مورد آزمایش قرار گرفته اند بالای  ١٨ سال دارند. این مطلب را پزشکی قانونی بیان داشته است. تقریبا ٧٥ درصد از ٤٤٢ فردی که مورد آزمایش قرار گرفته اند یا ١٨ سال دارند و یا بزرگ‌سال‌تر از این هستند.

اکنون حدود دو ماه می‌شود که پزشکی قانونی پرونده‌های آزمایش سن نوجوانان تنهای پناهجو را مورد بررسی قرار می‌دهد. اداره کل امور مهاجرت در نظر دارد حدود ١٤٠٠٠ نوجوان تنهای پناهجو را مورد آزمایش سن قرار دهد. نوجوانان تنهای پناهجویی که نتوانسته اند با مدارک معتبر سن و سال شان را ثابت کنند مورد ارزیابی سنی قرار می‌گیرند و از سوی پزشکی قانونی ویا ماموران اداره کل مهاجرت تعیین سن می شوند.

انجام آزمایش تعیین سن اختیاری است و نوجوانان تنهای پناهجو حق این را دارند تا از انجام آزمایش خودداری کنند اما در آن صورت اداره کل امور مهاجرت اقدام به تعیین سن به صورت فرضی خواهد کرد.

پزشکی قانونی : ما از سوی اداره مهاجرت حدود ٤٠٠٠ پرونده تا کنون دریافت کرده ایم که باید مورد آزمایش و ارزیابی قرار دهیم. اکثریت افرادی که باید مورد آزمایش قرار گیرند پسر هستند. تا کنون ٦٠٠ پرونده مورد آزمایش قرار گرفته است و به اداره کل امور مهاجرت نتایج آن را فرستاده ایم.

آزمایش سن در دو مرحله انجام می‌گیرد؛ آزمایش دندان عقل و عکس برداری از استخوان زانو. دو دکتر به صورت جداگانه نتایج آزمایش وعکس استخوان زانو را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

مشتاق، نوجوان تنهای پناهجوست که پذیرفته است تا این آزمایش را انجام دهد. او در شهر اسکلستونا نزد یک دکتر دندان مورد آزمایش قرار گرفت. او میگوید:من تنها دو انتخاب داشتم. یا باید می پذیرفتم تا مورد آزمایش قرار بگیرم و یا اداره مهاجرت تعیین سن می‌کرد.

او در مورد نتیجه این آزمایش میگوید: تنها من نیستم، بسیاری هستند که منتظر دریافت نتایج شان هستند. من دوستان زیادی دارم که مانند من در حال انتظار هستند. بسیار مشکل است و همه به این موضوع فکر می‌کنند.

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here