اتحادیه اروپا با “مالی” بر سر بازگرداندن پناهجویان به‌ توافق رسید

0
1476

هانا: در این‌باره اتحادیه اروپا با دولت مالی توافقنامه‌ای را امضا می‌کند. این توافقنامه بر اساس توافق نشست اروپا ـ آفریقای سال گذشته در مالتا است.

سال گذشته در توافق مالتا از جمله مقرر شد که کمکی معادل ۱,۸ میلیارد یورو برای مبارزه با عوامل پناهجویی به کشورهای آفریقایی پرداخت شود و در مقابل کشورهای آفریقایی کنترل مرزهای خود را بیشتر کنند و پناهجویانی را که از اروپا بازگردانده می‌شوند بپذیرند.

توافقنامه با مالی دوشنبه ۱۲ دسامبر / ۲۲ آذر در بروکسل ارائه خواهد شد.

این توافقنامه به‌عنوان مثال شامل کمک به جوانان در مالی برای یافتن کار و کمک به نیروهای امنیتی مالی برای مقابله شدیدتر با قاچاقچیان انسان خواهد بود.

افزون بر این کارمندان دولتی کشورهای غرب آفریقا به اتحادیه اروپا خواهند آمد تا ملیت پناهجویان را مورد بررسی قرار دهند.

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here