عضو سابق (حدک) در نروژ با خطر دیپورت روبرو است

0
6549

هانا: عضو سابق حزب دمکرات کوردستان (حدک)، پس از رد درخواست پناهندگی وی از طرف اداره‌ی مهاجرین کشور نروژ، در آستانه دیپورت به ایران قرار گرفته است.

ابراهیم بندوخت، که در حزب دمکرات کوردستان (حدک) سابقه‌ی فعالیت سیاسی داشته است در مدت اخیر درخواست پناهندگی وی رد و در صورت دیپورت به ایران در معرض خطر جانی قرار خواهد گرفت.

به گفته‌ی فعالین حقوق بشر، در صورت دیپورت به ایران به دلیل فعالیت سیاسی با احکام سنگین زندان و حتی اعدام روبرو خواهد شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان نیز در رابطه با خطر دیپورت ابراهیم بندوخت نوشته است، مطابق قوانین پذیرفته شده جهانی در ارتباط با حقوق پناهندگی بخصوص در موارد سیاسی دولت نروژ به هیچ وجه حق ندارد نامبرده و افراد با کیس پناهندگی مشابه را به ایران دیپورت کند.

قوانین پذیرفته شده حقوق بشری سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا چنین اقدامی را ممنوع اعلام کرده است و دولت نروژ که بخشی از جامعه جهانی است بایستی تابع این قوانین باشد.

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here