غرق شدن ٢ پناهجوی کورد ایرانی در دریای اژه

0
7254

” این خبر تکمیل شد”
هانا:
بنا به گزارشهای رسیده به سایت هانا، دو پناهجوی کورد ایرانی به نامهای “عطا خیات” و “فواد براخاصی”،  روز ١٨ نوامبرهمراه با یازده پناهجوی دیگر در آبهای بین ترکیه و یونان جان خود را از دست داده اند. این دو پناهجو که از ازمیر ترکیه عازم جزایر یونان بودند، بر اثر واژگون شدن قایقشان در دریا غرق شده اند. اجساد غرق شدگان توسط گارد ساحلی یونان پیدا شده و به مقصد شهر “دیدیم” در نزدیکی ازمیر ترکیه روانه شده است.

این دو پناهجو چند ماه قبل به ترکیه آمده بودند و نزد کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ثبت نام کرده بودند و در شهر “بالکسیر” ترکیه اقامت داشتند.
فواد براخاصی اهل شهرستان “دیواندره” در استان کردستان بود.

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here