پارچە شیعرێکی ( لەتیف هەڵمەت ) ە لە ژێر ناوی ( نیشتمان ) :

0
1020
وەک چــــــــــــــۆن باڵــــــــــــــدار
لانــــــــەی هەیـــــە لەســــەر دار
وەک چۆن پەپوولەی جوان جوان
لانــــــە دەکــــەن لە نــــــاو گوڵان
وەک چـــــۆن مانــــــگی تابــــــان
ماڵــــــی هەیـــــــــە لە ئاسمـــــان
وەک چـــۆن مـــاسی و حەزیــــــا
ماڵـــیان هەیـــە لە نـــاو دەریــــــا
منیش نیشـــتمانم هەیـە نیشـــتمان
نیشـتمانم کوردسـتانە کوردســـتان

Comments

comments

‎وه‌ڵام بده‌وه‌