یکی دیگر از مزدوران محلی کشته شده/اینبار کامیاران

0
1071

روژی کورد: بر اساس خبر خبرنگار بخش کوردی روژی کورد، امشب جمعه 9 مهرماه 1395 شمسی، در ادامه به هلاکت رسانیدی مزدوران محلی در کوردستان شرقی، یکی دیگر از مزدوران محلی سپاه تروریستی پاسداران رژیم ایران، کشته شده است.

خبرنگار روژی کورد از کامیاران اعلام کرد: “ساعت 21 امشب جمعه 9 مهرماه 1395 شمسی؛ یکی از مزدوران محلی شهرستان کامیاران به نام “صدیق امینی” از سوی افراد ناشناسی کشته شده است و به سزای خیانتهای خویش رسیده است”.

این مزدور محلی سپاه پاسداران در باغ خود در روستای “تخت زنگی” از توابع شهرستان کامیاران کشته و بهلاکت رسیده است.

گفته می شود دو تن از پاسداران سپاه پاسداران نیز به نامهای کریم و جبار نیز کشته شده اند، اما خبرنگار روژی کورد به دلیل عدم در دسترس بودن اطلاعات دقیق در این رابطه، این خبر را تایید یا رد نکرده است.

صدیق امینی یکی از مزدوران شناخته شده رژیم در کامیران بود که به علت مزدوری و خیانتهای بیش از حد خود مورد نفرت مردم منطقه بود از اینرو انتشار خبر به هلاکت رسیده شدن وی، موجی از خوشحالی را در بین مردم منطقه به وجود آورده است.

این مزدور سپاه پاسداران در کامیاران در تحویل دادن چند پیشمرگ و اعضای فعال احزاب کوردی در این منطقه دست داشته است و با شروع خیزش دوباره کوردستان شرقی بر دامنه فعالیتهای ضد ملی اش افزوده بود.

تاکنون هیچ گروهی به طور رسمی مسئولیت به هلاکت رسانیدن وی را برعهده نگرفته است اما گفته هایی مبنی بر انجام این عمل از سوی گروه موسوم به “عقابهای زاگرس” منتشر شده است که این امر نیز تایید یا رد نمی شود.

با شروع “خیزش” نو از سوی حزب دمکرات کوردستان ایران، موج جدیدی از به هلاکت رساندن مزدوران محلی “جاش” سپاه پاسداران رژیم در کوردستان شروع شده است و طی این مدت بیش از 15 تن از مزدوران محلی رژیم کشته شده اند که مسئولیت عمده آنها را عقابهای زاگرس، به عهده گرفته اند.

نظرات