شمارش معکوس برگزاری رفراندوم تا ارائه پروژه‌ تشکیل دولت مستقل کوردستان

0
2959

علیرغم مخالفت‌ها، مردم اقلیم کوردستان خود را برای رفراندوم ٢۵ سپتامبر آماده می‌کنند تا در این روز تاریخی سرنوشت خود را رقم زنند.

شورای عالی برگزاری رفراندوم استقلال کوردستان در جدیدترین بیانیه خود اعلام کرده است، جدا از اینکە زمان کافی تا به روز رفراندوم نمانده است، آلترناتیوی که بتواند جای رفراندوم را برای رسیدن به استقلال کوردستان را بگیرد، نیز تاکنون به دستشان نرسیده است.

این شورا همچنین اعلام کرده است که قبل از برگزاری رفراندوم در روز ٢۵ سپتامیر دو پروژه‌ی حق تشکیل و اعلام دولت مستقل کوردستان را برای عموم ارائه خواهد داد.

این شورا همچنین اعلام کرده است که روز شنبه ٢٣ سپتامیر هیئت نمایندگی شوراع عالی رفراندوم جهت مذاکره در بابت رفراندوم و استقلال کوردستان به بغداد سفر خواهند کرد.

وبسایت ریاست اقلیم کوردستان در خبری منتشر کرد که مانوئل ماکرون در تماسی تلفنی حمایت کشورش را جهت برگزاری رفراندوم استقلال کوردستان به مسعود بارزانی رئیس اقلیم کوردستان اعلام کرده است.

بدین ترتیب اسرائیل و فرانسه تنها کشوری هستند که به رغم مخالفته‌های زیاد دیگر کشورها، به طور مستقیم حمایت خود را از مردم اقلیم کوردستان عنوان کرده‌اند.

این رفراندوم اگرچه با مخالفت ‌های شدید از جمله اشغالگران کوردستان همراه بوده است، اما این مساله نه تنها خواست اکثریت قریب به اتفاق مردم اقلیم کوردستان است، بلکە حمایت جدی مردم بخش‌های دیگر کوردستان را نیز در پی داشته است، امری که بزرگترین ترس اشغالگران کوردستان را در رابطه با بخش‌های دیگر کوردستان را در پی داشته است.

رژیم‌های عراق، ترکیه و تهران در بیانه‌ای رسمی خواستار لغو رفراندوم استقلال کوردستان از عراق شده‌ و آن را به ضرر مردم کوردستان توصیف کرده‌اند.

دلسوزی اشغالگران کوردستان در حالی است که عموم مردم کوردستان اعلام کرده‌اند، تنها استقلال کوردستان می‌تواند زخمها و خون شهدای مبارزه با اشغالگری رژیم‌های فوق الذکر را التیام بخشد.

از دیگر سو روز گذشته حزب دمکرات به رهبری مصطفی هجری، کارناوال حمایت از رفراندوم اقلیم کوردستان را برگضار کرد.

همچنین شماری از فعالین سیاسی کورد شرق کوردستان نیز کمپین رقص پرچم را راه اندازی کرده و از مردم خواتسه‌اند که در روز برگزاری رفراندوم مردم کورد در “کوردستان ایران” به جشن و پایکوبی بپردایند.

به گفته‌ی فعالین سیاسی کورد این رفراندوم اگرچه در کوتاه مدت احتمالا سدی در برابر جنبش بخش‌های دیگر کوردستان خواهد بود، اما وجود کشور کوردستان دهها قدم خواست‌ها و مراحل مبارزاتی آنها را به پیش خواهد برد.

زمینه‌های تشکیل و اعلام استقلال

بیشتر مفسران سیاسی بارها اعلام کرده‌اند که اقلیم کردستان نزدیک به همه‌ی شاخصهای یک دولت مستقل را داراست و این رفراندوم تنها به منظور رسمیت دادن به استقلال خود صورت می‌گیرد.

حکومت اقلیم کردستان از دو سال گذشته استفاده از دامنه اینترنتی krd را در سایت‌های رسمی خود شروع کرده است. معمولاً دامنه‌های اینترنتی به کشورهای مستقل داده می‌شود.

در یک دهه گذشته اقلیم کردستان پروژه‌های متعدد سیاسی، فرهنگی، نظامی و اقتصادی را مستقل از بغداد پیش برده است.
برگزاری مسابقات ملکه زیبایی کوردستان، استخراج و فروش نفت از راه ترکیه، تجهیز و آموزش نیروهای مسلح کردستان و ثبت دامنه اینترنتی مستقل برای کردستان، همگی مستقل از بغداد انجام شده است.

همچنین طبق تصاویر ویدیوئی منتشره، حکومت اقلیم کوردستان حتی پاسپورت، شناسنامه و طرح پول حکومت اقلیم کوردستان با واحد دراو را آماده نموده است.

در چند روز گذشته نیز کمپانی بزرگ نفتی روس نفت روسیه از اجرای پروژه‌ی عظیم انتقال گاز اقلیم کوردستان به ترکیه و کل اروپا خبر داد، امری که به استحکام زیرساخت اقتصادی کشور کوردستان تبدیل خوهد شد.

 

نظرات