ارسال پیامک تهدیدآمیز تحت عنوان “اتمام حجت با مشمولان غایب”

0
515

روژی کورد: با اوج گرفتن وحشت جمهوری اسلامی از درگیری نظامی با کشورهای منطقه و همچنین از سرگیری مبارزات آزادیخواهی ملل‌‌ و اقلیتهای داخل ایران، فراخواندن جوانان به “خدمت اجباری سربازی” شدت مضاعف گرفت است که حتی به عرصه تهدید نیز کشیده شده است که به گفته مسئولان حکومتی از این به بعد با مشمولین غائب، اتمام حجت خواهند نمود.

خبرنگار روژی کورد به نقل از شهروندان کورد از اقدام تهدید آمیز و مضحک نیروهای انتظامی حکومت اسلامی در رابطه با به خدمت گرفتن و استثمار جوانان کورد خبر داد.

 بنا به این گفتەی بستگان افرادی که تا هشت سال از “غیبت” آنها از سربازی اجباری می‌گذرد، پیامکی تهدید آمیز را از سوی نیروهای انتظامی دریافت کردەاند که “مشمول غایب ” خود را به پلیس+10  معرفی نماید.

همزمان ابراهیم کریمی، جانشین رئیس “سازمان وظیفەی عمومی ناجا” در گفتگو با ایسنا از ارسال پیامکی تهدید آمیز تحت عنوان “اتمام حجت با مشمولان غایب” به افرادی که به این عمل استثماری و اجباری نرفتەاند، خبر دادە است.

در پیامک دریافتی از نیروی انتظامی که به دست خبرنگار روژی کورد افتاده است، آمدە: ” مشمول (…….)غایب محسوب شده و ضرورت دارد جهت تعین تکلیف خدمتی حداکثر ظرف 10 روز آینده به یکی ازدفاتر پلیس مراجعه نمایید. در صورتی که مشمول طی این مدت اقدام ننماید، بر اساس قوانین وظیفه عمومی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت”.

کریمی گفته است: ” اگر این افراد به پیامک ارسالی بی‌توجه باشند، در غیر این صورت بر اساس ماده 58 با مشمولان غایب برخورد شده و طرح دستگیری آنان کلید خواهد خورد”.

ارسال این پیامکهای حاوی تهدید در حالی است که طی پاییز سال 1394 اعلام شده بود که حتی مشمولین غائب با سابقه هشت سال سرباز فراری بودن نیز می توانند نسبت به خرید خدمت سربازی خویش اقدام نمایند.

موسی کمالی، جانشین اداره سرمایه‌های انسانی ستاد کل نیروهای مسلح از عفو سربازان غایب و فراری دارای بیش از هشت سال غیبت و بیش تر از آن با موافقت خامنه ای خبر داده بود و گفته بود : “این افراد می‌توانند با پرداخت جریمه ریالی از انجام خدمت سربازی معاف شوند”.

نظرات

پاسخی بگذارید