تاکسی‌ها جای دوری نمی‌روند به زودی چاپ می شود!

0
1008

تاکسی‌ها جای دوری نمی‌روند” برگزیده‌ آثاری از چهار شاعر نوگرای ادبیات کوردی (آیت نامداری، علی الفتی، احسان نجفی و علی حاتمی) است که هر کدام از آنها طی سالهای اخیر دارای تجربیاتی قابل تامل در گستره شعر کوردی بوده‌اند.

این کتاب که به گزینش و برگردان شاعر و نویسنده ایلامی “محمد مرادی نصاری” می باشد در اوایل سال آینده منتشر خواهد شد.

نظرات