‎تگ یونیسف

‎تگ: یونیسف

6

گزارش یونیسف:کمترین نابرابری در دانمارک، بیشترین در اسرائیل

یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه ۱۴ آوریل (۲۶ فروردین) گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد نابرابری اجتماعی در میان کودکان بسیاری...
- Advertisement -